Ana Sayfa Hesaplamalar Gizlilik Politikası İletişim

Genel Ağ Üzerinden F Klavye Eğitimi Uygulaması

Geri ]

F Klavye'nin mucidi İhsan YENER ve F Klavye'nin tarihçesi.

F Klavye'nin mucidi İhsan YENER, 1925'te Afyonda doğdu. 1942'de İzmir Ticaret Lisesini bitirdi.

1946'da İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebini (Sonraki adı:"İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi" Bugünkü adı:"Marmara Üniversitesi - İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi") bitirdi.

1957'de Amerika Birleşik Devletleri New York Üniversitesi, Business Administration Bölümünde Ölçme ve Değerlendirme konularında Master;

1958'de aynı Üniversitenin Business Education bölümünde Eğitim Metotları, Araştırma-Geliştirme konularında Doktora yaptı.

Eğitim-Öğretim Görevleri (Resmî): 1946'da Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde Stenografi, Daktilografi ve Meslek Dersleri Öğretmenliğine başladı. Sonra Beyoğlu Ticaret Lisesi, Eyüp Ticaret Lisesi, Deniz Kuvvetleri Levazım Okulu, Kara Kuvvetleri Levazım Okulu, Galatasaray Lisesi Ticaret Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu ve İstanbul Sekreterlik Okulunda öğretmenlik yaptı. 1955 - 1956 yıllarında Ticaret (ve Turizm) Yüksek Öğretmen Okulunun, 1959-1965 yıllarında Ticaret Liseleri ile sekreterlik okullarının Yönetmelik ve Müfredat Programlarını hazırlayarak kuruluş ve geliştirme faaliyetlerine katıldı.

Askerlik: 1950 - 1951 yıllarında Ankara ve Devrek'te askerlik görevini Yedek Subay olarak yaptı.

Standart Türk (Millî) Klâvyesi: 1930'lu yıllardan başlayarak, Türk dilinin özelliklerine göre yapılmamış, standart olmayan, değişik harf dizinleriyle oluşturulmuş çeşitli yabancı daktilo klâvyeleriyle çalışmanın sıkıntılarını giderme isteklerini, 1946 yılından itibaren Öğretmen çabaları olarak sürdürdü. Türk Dil Kurumu verileriyle Eğitim Kurumlarında 10 yıl süren denemeler ve çalışmalar sonucunda oluşturduğu dizini Millî Eğitim Bakanlığına sunarak, bir Millî Klâvye ihtiyacını anlatıp en üst düzeylerde ele alınmasını ancak 1955 yılında sağlayabildi. Yöneticiliğini ve sözcülüğünü yaptığı "Yabancı uzmanlarla da pekiştirilmiş İhtisas Komisyonu"nca oluşturulan "Onparmak yöntemi ile Türkçe için ideal Klâvye"yi 20 Ekim 1955'te "Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi"ne "Standart Türk Klâvyesi" olarak kabul ettirdi. Türkiye'deki tüm daktilo makinelerinin Millî Klâvyeye dönüştürülmesi, 1963 yılında Gümrükler Kanunu'na bir madde eklenmesi ve 1974 yılında "Türk Standardları Enstitüsü" tarafından "Zorunlu Standart" olarak kabul edilmesiyle kesinleşti. Daha sonraki yıllarda rasgele klâvyelerle ithaline başlanan Bilgisayarların da Millî Klâvye ile ithal ve montajı giderek yaygınlaşmakta ve kurallara uyulması oranında Standart Türk klâvyesinin verimliliğinden yararlanılmaktadır.

Türkiye ve Dünya Daktilografi Şampiyonaları: 19 Temmuz 1941'de İzmir Gazetecileri Birliğince düzenlenen "Daktilografi Yarışması"nda dakikada 108 sözcük hızla yazarak İzmir rekorunu kırdı. Öğretmen olduktan sonra 24 Mayıs 1947'de ilk İstanbul Daktilografi Şampiyonasını; 18 Mayıs 1948'de de ilk Türkiye Daktilografi Şampiyonasını organize etti ve bu şampiyonaların her yıl Mayıs aylarında muntazaman yapılmasını sürdürerek 11 Temmuz 1993'te İstanbulda 40. Dünya Stenografi, Daktilografi ve Bilgisayar Şampiyonaları'nı ve Intersteno Kongresini organize etti.

1957'den 1995 yılına kadar 2 yılda bir yapılmakta olan Dünya Daktilografi Şampiyonalarının hepsine Türk yarışçılarının katılabilmesi için "Devamlı Yetiştirme-Geliştirme ve Hazırlık Çalıştırmaları"nı sürdürerek 38 yılda 28 Türk gencinin 14 rekorla Dünya Şampiyonu olmasını sağladı.

Stenografi branşında: 20 Temmuz 1941'de İzmir Gazetecileri Birliğince düzenlenen "Stenografi Yarışması"nda dakikada 436 hece sür'atle yazarak uzun yıllar erişilemeyen bir rekor yarattı. Öğretmen olduktan sonra 1946 - 1950 yıllarında Fransız Duployée, Aimée Paris ve Prevost Delaunay sistemlerinin Türkçe adaptasyonlarını eğitime uyarlayarak geliştirdi. 1952 - 1955 yıllarında mevcut Türk Stenosuna İngiliz Pitman sisteminin bazı kurallarını da katarak daha hızlı yazılabilir olmasını sağladı. 1958'de New York McGraw-Hill Corporation Gregg Division ile yaptığı anlaşma sonucu Gregg Stenosunu Türkçeye adapte ederek 1958-1962 yıllarında İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana Sekreterlik okullarında eğitimini başlattı.

İtalya Sosyal Onur Ödülü: İtalya Stenografi ve Daktilografi Akademisi, Stenografi Sistemlerini geliştirme çalışmalarındaki başarılarını takdir ederek 13 Temmuz 1987 günü İtalyanın Floransa kentinde Giuseppe Aliprandi Büyük Ödülü "SOCIO ONORARIO" ile ödüllendirdi.

1980'li yıllarda Bilgisayar destekli makine stenosunun kalem stenosuna oranla daha fazla hız ve anında çeviri (okuma) kolaylığı sağladığının ileri ülkelerde belirginleşmesi üzerine bu sistemleri de Türkçede uyarlamak için 1991 yılında Sofya'daki SPS "Software Products & Systems Corporation" firmasıyla, 1992 yılında da Amerikan "Stenograph" firmasıyla anlaşmalar yaparak Türkçeye adapte edip mukayeseli uygulamalarının deneme çalışmalarını başlattı.

Meslek Kursları (Özel): 1953 - 1954 yıllarına kadar, Türkiyede komple büro eğitimi veren resmî veya özel hiçbir öğretim kurumu bulunmadığı, özellikle Stenograf, Daktilograf, Sekreter ve Muhasebe ihtiyaçları eğitimsiz kadrolarla çok verimsiz şekillerde karşılanmakta olduğundan, bu gereksinimleri verimli ve gelişmiş yöntemlerle karşılayabilecek elemanlar yetiştirmek üzere 19 Temmuz 1954 tarihinde "Daktilo Sekreter Kursları"nı kurdu. Bu alanlarda Dünyanın ileri ülkelerindeki son gelişmeleri daima izleyip mukayese ederek Eğitim yöntemlerini her yıl geliştirme prensibiyle en iyi mezunlarını Dünya Şampiyonalarına hazırlayarak 1957'de Milano'da, 1959'da Viyana'da, 1961'de Wiesbaden'de, 1963'te Prag'da Dünya Şeref Listelerine girmelerini sağladı.

25 Temmuz 1965'te Paris'te ilk mezununun (Ece Özbayrak) rekor bir derece ile Dünya Daktilografi Şampiyonu olmasını sağladıktan sonra adını "Şampiyon Daktilo Sekreter Kursları" olarak tescil ettirdi. 1978'de Türkiyede bazı Kuruluşlarca başlatılan Bilgisayar eğitimini Amerikan klâvyesiyle uygulamayı reddederek Millî Klâvyenin Bilgisayarlarda da uygulanabilmesi çalışmalarını başlattı ve 6 Ekim 1984'te önce BASIC programcılık eğitimini, sonra Onparmakla bakmadan Bilgisayar kullanımını (Bilgisayarla Daktilografi adıyla) Millî Klâvye ile başlattı. Böylece 1985'ten itibaren unvan "Şampiyon Daktilo Sekreter ve Bilgisayar Kursları" olarak tescil edildi.

Meslekî Yayınları: 1955 yılında Büro aleminin Türkiyede ilk aylık meslekî dergisinin yayımını "Sekreter Daktilograf" adıyla başlattı. "Stenografi Dersleri" ve "Türkçe Gregg Stenosu" ders kitaplarıyla, her 4-5 yılda bir büyük değişikliklerle geliştiregeldiği 5 ciltlik "Daktilografi Ders Kitapları" ve "Öğrenci Uygulama Formları" ile "Öğretmen Rehberi" halen Şampiyon Kurslarının temel kitaplarıdır.

Uluslararası faaliyetler: Dünya genelinde "Stenografi, Daktilografi, Büro işleri ve Sekreterlik Eğitimi" konularındaki uygulamalardan tüm üye ülkelerin ilgililerini bilgilendirmek ve bu konuların geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1887 yılında Londra'da kurulup 2 yılda bir Genel Kongreleri ve her yıl Merkez Komitesini değişik ülkelerde toplayarak 1955 yılında Monaco'da ilk Dünya Daktilografi Şampiyonasını organize eden "Uluslararası Stenografi Daktilografi Federasyonu"na 1957'de Türkiyeyi temsilen katıldı ve o yıla kadar Türkiyedeki başarılı çalışmaları değerlendirilerek Merkez Komitesi'ne kabul edildi.

Intersteno Onursal Başkanlığı: Federasyonun daha sonraki tüm faaliyetlerine aktif olarak katılıp, kongrelerdeki eğitim metotlarını geliştirme ve bürolarda verimli çalışma yöntemleri konuları ile şampiyonaların Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Daktilografi ile Bilgisayar Yarışlarında yıllar boyunca yetiştirdiği takımların üstün başarıları sonucu, 1991 tarihinde Brüksel'de Federasyonun Genel Başkanlığına (oy birliği ile) seçilerek 1993 Kongre ve Şampiyonalarını İstanbulda organize etmesi kararlaştırıldı. Başarıyla sonuçlanan bu faaliyetleri de değerlendiren Merkez Komitesi'nin teklifi üzerine, 15 Temmuz 1993 günü Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Genel Kurulu, Intersteno Onursal Başkanı olmasını (oy birliği ile) kabul etti.

Fair Play Kariyer Dalı Büyük Ödülü: Meslekteki başarılarını daima Dürüstlük, İyi Ahlâk ve Örnek Davranışlar'la sağladığını belirleyen Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, 22 Mayıs 1997 tarihinde Fair Play Kariyer Dalında Büyük Ödül'le ödüllendirdi.

Meslek Kursları Ödülü: 1954 yılından beri çalışmalarını başarı ile sürdüren, Türkiyenin ilk ve en kıdemli Meslek Kursu olduğunu belirleyen "Özel Öğretim Kurslar Derneği", Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumu Genel Müdürlüğü eliyle 31 Ekim 1997 günü Kurs Kurucusunu "Onur Plaketi" ile ödüllendirdi.


Genel Ağ Üzerinden F Klavye Eğitimi Uygulaması

Bu uygulama herkese açıktır. Ticari amaçla kullanılamaz.
Uygulamada kullanılan F Klavye modüllerinin tüm hakları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir.

Site Kullanım ve Üyelik Anlaşması'nı okumak için tıklayın.

İletişim için e-posta adresi : hazirsite@gmail.com


.: 147 :.