Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Programlama Çeşitli Örnekler » VB.NET Basit Bir Hesap Makinesi

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Burada dört işlem yapan ve bir form kullanan basit bir hesap makinesininin nasıl yapılabileceğini görebilirsiniz. Örneği buradan indirebilirsiniz. Ancak tekrar derlemeniz gerekebilir.

Program formu :

VB.NET Program Dosyası :


Public Class Form1
  Dim Sonuc As Decimal = 0
  Dim OncekiIslem As String = ""

  Private Sub IslemKaydet(ByVal Islem As String)
    IslemYap(OncekiIslem)
    If Islem = "=" Then
      Sil()
    Else
      OncekiIslem = Islem
    End If
  End Sub
  Private Sub IslemYap(ByVal Islem As String)
    Dim YeniSayi As Decimal = 0
    YeniSayi = System.Convert.ToDecimal(TextBox1.Text)
    ' Üstteki yerine alttakini kullanarak sayıya çevrilemeyen     '
    ' metinlerden dolayı hata ortaya çıkmaz. Sayı 0 kabul edilir.   '
    ' If Not Decimal.TryParse(TextBox1.Text, YeniSayi) Then YeniSayi = 0  '
    Select Case Islem
      Case ""
        Sonuc = YeniSayi
      Case "+"
        Sonuc = Sonuc + YeniSayi
      Case "-"
        Sonuc = Sonuc - YeniSayi
      Case "x"
        Sonuc = Sonuc * YeniSayi
      Case "/"
        Sonuc = Sonuc / YeniSayi
    End Select
    MetinKutusunuAyarla(Sonuc)
  End Sub
  Private Sub btnSil_Click(ByVal sender As System.Object,
               ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSil.Click
    Sil()
    MetinKutusunuAyarla(0)
  End Sub
  Private Sub MetinKutusunuAyarla(ByVal Deger As String)
    TextBox1.Text = Deger
    TextBox1.Focus()
  End Sub
  Private Sub Sil()
    OncekiIslem = ""
    Sonuc = 0
  End Sub
	
  ' Alttaki alt programlar ile ilgili olarak aşağıdaki nota bakın. '
  Private Sub btnTopla_Click(ByVal sender As System.Object,
                ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTopla.Click
    IslemKaydet("+")
  End Sub

  Private Sub btnCikart_Click(ByVal sender As System.Object,
                ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCikart.Click
    IslemKaydet("-")
  End Sub

  Private Sub btnCarp_Click(ByVal sender As System.Object,
               ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCarp.Click
    IslemKaydet("x")
  End Sub

  Private Sub btnBol_Click(ByVal sender As System.Object,
               ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBol.Click
    IslemKaydet("/")
  End Sub

  Private Sub btnEsittir_Click(ByVal sender As System.Object,
                 ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEsittir.Click
    IslemKaydet("=")
  End Sub

  ' Not: '
  ' ----------- '
  ' Tüm işlem tuşlarının Click olayları aşağıdakine ayarlanırsa, her tuşa ayrı bir '
  ' Click yazmaya gerek kalmaz.                          '
	
  ' Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object,            '
  '              ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  '
  '  IslemKaydet(CType(sender, Button).Text)                   '
  ' End Sub                                    '

End Class


İletişim : hazirsite@gmail.com