Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » PHP » PHP Form Kullanımı - POST Metodu

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<html>
<head>
<title>Form kullanımı</title>
</head>
<body>

<?php

/* $_POST dizisi, sayfaya gelen form bilgilerinden sunucu tarafından
  oluşturulan bir dizidir. Sayfaya POST metodu ile anahtar ve değer
  ikilileri gelmişse bu veriler $_POST dizisine anahtar (etiketin
  name özelliğinin değeri) ve değerler (etikete, örneğin metin
  kutusuna girilen değer) olarak yazılır. Anahtar adını vererek
  dizideki değere, dolayısıyla gelen form bilgilerindeki
  değerlere (örneğin name özellik değeri "adi" olan form etiketinin
  değerine $_POST["adi"] şeklinde) ulaşabiliriz.
*/

/* isset fonksiyonu, bir değişkenin veya bir dizi içinde bir anahtarın
  tanımlanıp tanımlanmadığını döndürür. EĞerdeğişken veya anahtar
  tanımlanmışsa bu fonksiyon TRUE, aksi halde FALSE döndürür.
  Aşağıdaki şekilde anahtarlardan sadece birinin olup olmadığını
  isset fonksiyonu ile sınayarak bize POST ile form bilgisi
  gelip gelmediğini sınıyoruz.*/

// FORM bilgisi geldiyse / gelen form bilgisinde "adi" isimli bir anahtar varsa...

if (isset($_POST["adi"]))
{
  // Gelen "adi" anahtarinin değerini $adi isimli bir değişkene ata.
  $adi = $_POST["adi"]; 
  // Gelen "soyadi" anahtarının değerini $soyadi isimli bir değişkene ata.
  $soyadi = $_POST["soyadi"]; 

  // Alınan değerleri başka mesajlarla birlikte çıktıya yaz...
  ECHO "Sayfaya gönderdiğiniz isim : " . $adi . "<br>"; 
  ECHO "Sayfaya gönderdiğiniz soyadı : " . $soyadi . "<br>";

}
else // Form bilgisi gelmediyse...
	ECHO "Lütfen bilgileri yazıp formu gönderin..."; // Çıktıya bir mesaj yaz.
?>

<!-- Form etiketinin action özelliği, bu form ile alınan bilgilerin hangi
  sayfaya gönderileceğini belirler. Method özelliği ise, formun sunucuya
  gönderilme yöntemini belirler. Method özelliğinde genellikle GET veya POST
  kullanılır. Method GET olduğunda, bilgiler sunucuya sayfa adresinin yanında
  ek olarak gönderilir. Örneğin aşağıdaki formdaki name özelliği değeri "adi" olan
  input etiketine AHMET, name özelliği değeri "soyadi" olan input etiketine
  SARI yazıp form submit tuşu tıklanarak gönderildiğinde sunucuya adres
  çubuğundan "formKullanimi1.php?adi=AHMET&soyadi=SARI" şeklinde bilgi
  gidecektir. Method POST olduğunda ise bu bilgiler üst bilgi olarak
  sunucuya gönderilir. Üst bilgiler ziyaretçiye görünmez. POST verisi
	örneği için tıklayın.
-->

<form action="PHP_FormKullanimi_POSTMetodu.php" method="post">

Adınız : <input type="text" name="adi" /><br>
Soyadınız : <input type="text" name="soyadi" /><br>

<input type="submit" />

</form>

</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com