Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » PHP » PHP Form Kullanımı - GET Metodu

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<html>
<head>
<title>Form kullanımı</title>
</head>
<body>
<?php
/* $_GET dizisi, sayfaya gelen form bilgilerinden sunucu tarafından
  oluşturulan bir dizidir. Sayfaya GET metodu ile adres çubuğundan
  anahtar ve değer ikilileri (Query String - Sorgu Dizesi) gelmişse
  (örneğin adi=AHMET&soyadi=SARI) bu veriler $_GET dizisine yazılır.
  Gelen bilgideki anahtarlar (örneğin adi) dizide birer anahtar
  olarak tanımlanır. Anahtar adını vererek dizideki değere,
  dolayısıyla gelen sorgu dizesindeki değerlere (örneğin adi
  anahtarının değeri olan AHMET verisine) ulaşabiliriz.
*/

/* isset fonksiyonu, bir değişkenin veya bir dizi içinde bir anahtarın
  tanımlanıp tanımlanmadığını döndürür. Eğer değişken veya
  anahtar tanımlanmışsa bu fonksiyon TRUE, aksi halde FALSE
  döndürür. Aşağıdaki şekilde anahtarlardan sadece birinin
  olup olmadığını isset fonksiyonu ile sınayarak bize get
  bilgisi (adres çubuğundan bir bilgi) gelip gelmediğini
  sınıyoruz.
*/
// GET bilgisi (adres çubuğundan sorgu dizesi) geldiyse...

if (isset($_GET["adi"]))
{
  // Gelen "adi" anahtarinin değerini $adi isimli bir değişkene ata.
  $adi = $_GET["adi"]; 
  
  // Gelen "soyadi" anahtarının değerini $soyadi isimli bir değişkene ata.
  $soyadi = $_GET["soyadi"];
  
  // Alınan değerleri başka mesajlarla birlikte çıktıya yaz...
  ECHO "Sayfaya gönderdiğiniz isim : " . $adi . "<br>";
  ECHO "Sayfaya gönderdiğiniz soyadı : " . $soyadi . "<br>";

}
// GET bilgisi (adres çubuğundan sorgu dizesi) gelmediyse....
else
  // Çıktıya bir mesaj yaz.
	ECHO "Lütfen bilgileri yazıp formu gönderin...";

?>

<!--Form etiketinin action özelliği, bu form ile alınan bilgilerin hangi
  sayfaya gönderileceğini belirler. Method özelliği ise, formun sunucuya
  gönderilme yöntemini belirler. Method özelliği GET veya POST
  değerlerinden birini alabilir. Method GET olduğunda, bilgiler
  sunucuya adres çubuğundan gönderilir. Örneğin aşağıdaki formdaki
  name özelliği değeri "adi" olan input etiketine AHMET, name
  özelliği değeri "soyadi" olan input etiketine SARI yazıp form
  submit tuşu tıklanarak gönderildiğinde sunucuya adres çubuğundan
  "formKullanimi1.php?adi=AHMET&soyadi=SARI" şeklinde bilgi gidecektir.
  Method POST olduğunda ise bu bilgiler adres çubuğunda görünmeden
  tarayıcı bilgileri, çerezler vs. gönderildiği şekilde adres çubuğundan
  görenmeden sunucuya gönderilir.
-->

<form action="PHP_FormKullanimi_GETMetodu.php" method="get">

Adınız : <input type="text" name="adi" /><br>
Soyadınız : <input type="text" name="soyadi" /><br>
<input type="submit" />

</form>

</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com