Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » PHP » PHP Dizi Sıralama

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
  • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<html>
<head><title>Dizi Sıralama</title>
<body>

<?php

// 3 elemanlı bir dizi tanımla.

$isimDizi[0] = "Hasan";
$isimDizi[1] = "Ayşe";
$isimDizi[2] = "Ahmet";

// Dizinin elemanlarını yaz (2 == dizinin son elemanının sırası).

for ($i=0;$i<sizeof($isimDizi);$i++)
	echo $isimDizi[$i] . " ";

// Diziyi sırala.
	
sort($isimDizi);

echo "<br>Sıralamadan sonra dizi<br>";

// Dizinin yeni halini yaz.

for ($i=0;$i<=2;$i++)
	echo $isimDizi[$i] . " ";

echo "<br><br>İlişkili diziyi (anahtar ve sıra numaralı) sıralamak" .
	 " için asort kullanılır<br><br>";

// Bir ilişkili dizi tanımla

$isimDizi = array("a" => "Köpek", "b" => "Kedi", "c" => "At");

// Dizi anahtarlarını kullanarak dizinin elemanlarını yaz.

echo $isimDizi["a"] . " " . $isimDizi["b"] . " " . $isimDizi["c"];

// Diziyi sırala.

asort($isimDizi);

echo "<br>asort ile sıralama değer ve anahtarları beraber yer değiştirdiğinden ";
echo "aşağıdaki sıralamadan önceki ile aynı sonuç verecek. Gerçek durumu ";
echo "görmek için print_r kullanın.";

// Sıralanmış dizinin elemanlarını anahtar kullanarak tekrar yaz.
// İlişkili dizilerde elemanlara anahtarla ulaşıdığı sürece
// sıralmanın bir önemi olmayacaktır. Çünkü sıralama değer ve
// anahtarın yerini birlikte değiştirdiğinden anahtar verilince
// yine aynı değere ulaşılır. Ancak dizi elemanlarına
// bir döngü ile elemanlarının sıra numaralarını vererek
// (üstteki gibi) veya print_r gibi bir fonksiyon kullanıp
// dizinin tamamını yazdırdığımızda sıralı halini görürüz.
// Alttaki çıktı üstteki ile aynı sonucu verir

echo $isimDizi["a"] . " " . $isimDizi["b"] . " " . $isimDizi["c"];

echo "<br>";

// print_r ile dizini sıralı halini yaz.

print_r($isimDizi);

?>

</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com