Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » PHP » PHP Dizi İşlemleri

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<html>
<head>
<title>Dizi işlemleri...</title>
</head>
<body>
Dizilere ek yapma, birleştirme, ilk elemanını silme ve diziden kesit alma...<br><br>

<h3>Dizilere ek yapma</h3>

<?php

// Bir dizi tanımla.
$dizi = array("Kırmızı","Yeşil","Mavi","Sarı");

// Dizinin boyunu yaz.
echo sizeof($dizi) . "<br>";

// Diziye bir eleman ekle.
$dizi[4] = "Siyah";

// Dizinin yeni boyunu yaz.
echo sizeof($dizi) . "<br>";

// Diziye 3 yeni eleman ekle.
array_push($dizi, "Beyaz", "Turuncu", "Kahverengi");

// Dizinin yeni boyunu yaz.
echo sizeof($dizi) . "<br>";

// Dizinin elemanlarını bir döngü kullanarak sıra numaralarıyla beraber yaz.
for ($i=0;$i < sizeof($dizi); $i++)
{
  echo "Eleman " . $i . " : " . $dizi[$i] . "<br>";
}

echo "<br>foreach ile dizinin elemanlarını gezme ve yazdırma.<br><br>";

// Alttaki döngü $dizi isimli dizinin elemanlarını tek tek gezer,
// her seferinde sıradaki elemanı $eleman değişkenine atar.
// Biz de döngü içinde $eleman değişkenini kullanarak elemanın değerine
// ulaşırız.

foreach ($dizi as $eleman)
{
 echo $eleman . "<br>";
}

?>

<h3>Dizileri birleştirme (array_merge)...</h3>

<?php

// Bir dizi tanımla.
$renkler1 = array("Kırmızı", "Beyaz", "Yeşil");

// Dizinin elemanlarını yaz.
echo "<br>Birinci dizinin elemanları..<br>";

foreach ($renkler1 as $renk)
{
 echo $renk . "<br>";
}

// Başka bir dizi tanımla.
$renkler2 = array("Siyah", "Kahverengi", "Sarı");

// İkinci dizinin elemanlarını yaz.
echo "<br>İkinci dizinin elemanları..<br>";

foreach ($renkler2 as $renk)
{
 echo $renk . "<br>";
}

// array_merge fonksiyonunu kullanarak birinci ve ikinci dizilerin
// birleştirilmiş halinden yeni bir dizi oluştur ve $tumrenkler
// isimli değişkene ata.

$tumrenkler = array_merge($renkler1, $renkler2);

// Yeni dizinin elemanlarını yaz.
echo "<br>Yeni dizinin elemanları..<br>";

foreach ($tumrenkler as $renk)
{
 echo $renk . "<br>";
}

?>

<h3>Dizinin ilk elamanını silme</h3>

Dizinin ilk elemanını silme işlemi, büyük dizilerde hafızadan
tasarruf etmek için kullanılır. Dizinin değerini aldığımız elemanı
ile işlem yaptıktan sonra o elemanı sileriz. Bu şekilde diziyi
gezerken aynı zamanda ihtiyacımız olmayan veriyi temizlemiş oluruz.

<?php

// Bir dizi tanımla.
$isimler = array("Ayşe", "Fatma", "Hasan", "Hüseyin");

// Dizinin elemanlarını yaz.
echo "<br>Dizinin tüm elemanları<br>";

foreach ($isimler as $isim)
{
 echo $isim . "<br>";
}

// Dizinin ilk elemanını sil.

array_shift($isimler);

// Dizinin yeni halini yaz.
echo "<br>Dizinin ilk elemanı silindikten sonra dizinin yeni hali<br>";

foreach ($isimler as $isim)
{
 echo $isim . "<br>";
}

?>

<h3>Diziden kesit alma</h3>

<?php

// Bir dizi tanımla.
$illerimiz = array("Ankara","İstanbul","İzmir","Adana","Bursa",
				  "Nevşehir","Bolu","Gaziantep","Van");

// Dizinin elemanlarını yaz.
echo "<br>Dizinin tüm elemanları<br>";

foreach ($illerimiz as $il)
{
 echo $il . "<br>";
}

// array_slice fonksiyonu ile dizinin 3 numaralı (4. sıradaki)
// elemanından başlayarak 4 elemanını alarak yeni bir dizi oluştur
// ve $baziillerimiz isimli değişkene ata.

$baziillerimiz = array_slice($illerimiz,3,4);

// Yeni diziyi yaz.
echo "<br>Dizinin 3. elemanından (4. sıradaki elemanı) başlayarak 4 " . 
	 "elemanı kesit olarak alınıp oluşturulan yeni dizinin elemanları<br>";

foreach ($baziillerimiz as $il)
{
 echo $il . "<br>";
}

?>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com