Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 9 (Zengin Metin Kutusu Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

RichTextBox Properties (Zengin Metin Kutusu Özellikleri)

RichTextBox Properties

AutoWordSelection
Turns on/off automatic word selection.
Otomatik kelime seçimini açar/kapatır.

BulletIndent
Defines the indent for the bullets in the control.
Kontroldeki madde imleri için girintiyi tanımlar.

DetectUrls
Indicates whether URLs are automatically formatted as links.
URLlerin otomatik olarak bağlantı gibi biçimlendirilip biçimlendirilmeyeceğini belirtir.

EnableAutoDragDrop
Enable drag/drop of text, pictures, and other data.
Yazı, resim, ve diğer verilerin sürüklenip/bırakılmasını etkinleştirir.

RightMargin
Defines the right margin dimensions.
Sağ kenarlık boyutlarını tanımlar.

ShowSelectionMargin
Turns on/off the selection margin.
Seçim kenarlığını açar/kapatır.

ZoomFactor
Defines the current scaling factor of the RichTextBox display; 1.0 is the normal viewing.
RichTextBox görüntüsünün o anki ölçekleme çarpanını tanımlar; 1.0 normal görüntülemedir.

SelectionStart
Gets or sets the starting point of text selected in the text box.
Yazı kutusunda seçilen yazının başlangıç noktasını öğrenir veya ayarlar.

SelectionLength
Gets or sets the number of characters selected in control.
Kontrolde seçilmiş karakterin sayısını öğrenir veya ayarlar.

SelectedText
Gets or sets the selected text within the RichTextBox. RichTextBox ın içinde seçilen yazıyı öğrenir veya ayarlar.

Rtf
Gets or sets the text of the RichTextBox control, including all rich text format (RTF) codes. RichTextBox kontrolünün yazılarını, tüm zengin yazı biçimi kodlarını içererek, öğrenir veya ayarlar.

SelectedRtf
Gets or sets the currently selected rich text format (RTF) formatted text in the control.
Kontrolde o anda seçilmiş zengin yazı biçiminde (RTF) biçimlendirilmiş yazıyı öğrenir veya ayarlar.

SelectionAlignment
Gets or sets the alignment to apply to the current selection or insertion point. O anki seçime veya ekleme noktasına uygulanacak hizalamayı öğrenir veya ayarlar.

SelectionColor
Gets or sets the text color of the current text selection or insertion point. O anki seçilen yazının veya ekleme noktasının yazı rengini öğrenir veya ayarlar.

SelectionBackColor
Gets or sets the text background color of the current text selection or insertion point. O anki seçilen yazının veya ekleme noktasının arkaplan rengini öğrenir veya ayarlar.

SelectionBullet
Gets or sets a value indicating whether the bullet style is applied to the current selection or insertion point. O anki seçime veya ekleme noktasına madde imi stilinin uygulanıp uygulanmayacağını belirten bir değeri öğrenir veya ayarlar.

SelectionCharOffset
Gets or sets whether text in the control appears on the baseline, as a superscript, or as a subscript below the baseline. Kontroldeki yazının normal olarak, üstsimge olarak, veya normalin altında altsimge olarak görünüp görünmeyeceğini öğrenir veya ayarlar.

SelectionFont
Gets or sets the font of the current text selection or insertion point. O anki seçilen yazının veya ekleme noktasının yazı tipini öğrenir veya ayarlar.

SelectionIndent
Gets or sets the length, in pixels, of the indentation of the line where the selection starts. Seçimin başladığı satırın girintisinin piksel cinsinden uzunluğunu öğrenir veya ayarlar.

SelectionProtected
Gets or sets a value indicating whether the current text selection is protected. O anki seçilen yazının korumalı olduğunu belirten bir değeri öğrenir veya ayarlar.

İletişim : hazirsite@gmail.com