Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 8 (Menü Bandı Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

MenuStrip Properties (Menü Bandı Özellikleri)

AllowItemReorder
Allows the items to be reordered when the ALT key is pressed.
ALT tuşu basıldığında elemanların yeniden sıralanmasına izin verir.

AllowMerge
Allow the items to be merged.
Elemanların birleştirilmesine izin verir.

GripMargin
Specifies the orientation of the grip on the ToolStrip.
ToolStripdeki tutamağın yönünü belirtir.

GripStyle
Specifies visibility of the grip on the ToolStrip.
ToolStripdeki tutamağın görünürlüğünü belirtir.

ImageScalingSize
Specifies the size of images on items. To control the scaling of items, use the 'ToolStripItem.ImageScaling' property. Elemanlar üzerindeki resimlerin boyutunu belirtir. Elemanların ölçeklenmesini kontrol etmek için, 'ToolStripItem.ImageScaling' özelliğini kullanın.

LayoutStyle
Specifies the layout orientation of the ToolStrip.
ToolStripin yerleşim yönünü belirtir.

MdiWindowListItem
Specifies the item whose DropDown will show the list of MDI windows.
Aşağı açılan kutusu MDI pencereleri listesini gösterecek elemanı belirtir.

RenderMode
The painting styles applied to the control.
Kontrole uygulanan çizim stilleri.

ShowItemToolTips
Specifies whether to display Tooltips on items.
Elemanlarda ipuçlarının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Stretch
Specifies whether the ToolStrip stretches from end to end in the container.
ToolStripin kapsayıcıda baştan sona uzayıp uzamayacağını belirtir.

TextDirection
Specifies the direction to draw the text on the item.
Eleman üzerinde yazının çizileceği yönü belirtir.

İletişim : hazirsite@gmail.com