Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 7 (Dosya Açma Penceresi Özellikleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

OpenFileDialog Properties (Dosya Açma Penceresi Özellikleri)

AddExtension
Controls whether extensions are automatically added to file names.
Dosya adlarına uzantıların otomatik olarak eklenip eklenmeyeceğini kontrol eder.

CheckFileExists
Indicates whether a warning appears when the user specifies a file that does not exist.
Kullanıcı varolmayan bir dosya belirttiğinde bir uyarının görünüp görünmeyeceğini belirtir.

CheckPathExists
Checks that the specified path exists before returning from the dialog.
Diyalogdan dönmeden önce belirtilen yolun var olduğunu kontrol eder.

DefaultExt
The default file name extension. If the user types a file name, this extension is added at the end of the file name if one is not specified.
Varsayılan dosya adı uzantısı. Eğer kullanıcı bir dosya adı yazarsa, eğer belirtilmemişse, bu uzantı dosya adının sonuna eklenir.

FileName
The file first shown in the dialog box, or the last one selected by the user.
Diyalog kutusunda ilk olaran gösterilen dosya, veya kullanıcı tarafından seçilen son dosya.

Filter
The file filters to display in the dialog box, for example, "C# files|*.cs|All files|*.*".
Diyalog kutusunda görüntülenen dosya filtreleri, örneğin, "C# files|*.cs|All files|*.*".

FilterIndex
The index of the file filter selected in the dialog box. The first item has an index of 1.
Diyalog kutusunda seçilen dosya filtresinin indeksi. İlk elemanın indeksi 1 dir.

InitialDirectory
The initial directory for the dialog box.
Diyalog kutusu için başlangıçtaki dizin.

Multiselect
Controls whether multiple files can be selected in the dialog.
Diyalogda çoklu dosyaların seçilip seçilemeyeceğini kontrol eder.

ReadOnlyChecked
The state of the read-only check box in the dialog.
Diyalogdaki salt-okunur seçim kutusunun durumu.

RestoreDirectory
Controls whether the dialog box restores the current directory before closing.
Diyalog kutusunun kapanmadan önce geçerli dizini eski durumuna getirip getirmeyeceğini kontrol eder.

ShowHelp
Enables the Help button.
Yardım düğmesini etkinleştirir.

ShowReadOnly
Controls whether to show the read-only check box in the dialog.
Diyalogda salt-okunur seçim kutusunun gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol eder.

SupportMultiDottedExtensions
Controls whether multi-dotted extensions are supported.
Çok noktalı uzantıların desteklenip desteklenmeyeceğini kontrol eder.

Title
The string to display in the title bar of the dialog box.
Diyalog kutusunun başlık çubuğunda gösterilecek string.

ValidateNames
Controls whether the dialog box ensures that file names do not contain invalid characters.
Diyalog kutusunun dosya isimlerinin geçersiz karakterler içermeyeceğini sağlayıp sağlamayacağını kontrol eder.

İletişim : hazirsite@gmail.com