Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » Mesleki İngilizce » Microsoft Visual C# Express Özellikler Penceresi Yardım Mesajları 10 (Zengin Metin Kutusu Yöntemleri)

Uyarılar :
  • Bu sayfada yazılanlar derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak yeniden yayınlanamaz.

Microsoft Visual C# Express Properties Panel Help Messages
(Microsoft Visual C# Express Özellikler Paneli Yardım Mesajları)

RichTextBox Methods (Zengin Metin Kutusu Yöntemleri)

AppendText
Appends text to the current text of a text box.
Bir yazı kutusunun o anki yazısına yazı ekler.

CanPaste
Determines whether you can paste information from the Clipboard in the specified data format.
Panodan belirtilen veri biçiminde bilgiyi yapıştırıp yapıştıramayacağınızı belirler.

SelectAll
Selects all text in the text box.
Metin kutusundaki tüm yazıyı seçer.

Clear
Clears all text from the text box control.
Metin kutusu kontrolünden tüm yazıları siler.

Copy
Copies the current selection in the text box to the Clipboard.
Yazı kutusundaki o anki seçimi panoya kopyalar.

Cut
Moves the current selection in the text box to the Clipboard.
Yazı kutusundaki o anki seçimi panoya taşır.

Paste
Replaces the current selection in the text box with the contents of the Clipboard.
Yazı kutusundaki o anki seçimi panonun içeriği ile değiştirir.

Find
Searches the text in a RichTextBox control for a string.
Bir RichTextBox daki yazıda bir stringi arar.

LoadFile
Loads a rich text format (RTF) or standard ASCII text file into the RichTextBox control.
Bir zengin metin biçimli veya standart ASCII yazı dosyasını RichTextBox kontrolüne yükler.

SaveFile
Saves the contents of the RichTextBox to a rich text format (RTF) file.
RichTextBox ın içeriğini bir zengin metin biçimli (RTF) dosyaya kaydeder.

Select
Selects a range of text in the text box.
Metin kutusunda bir yazı aralığını seçer.

ScrollToCaret
Scrolls the contents of the control to the current caret position.
Kontrolün içeriğini o anki imleç pozisyonuna kaydırır.

İletişim : hazirsite@gmail.com