Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » C# » LINQ Örnekleri

Aşağıdaki örnekler Microsoft Developer Network sitesindeki LINQ örnekleri konu dizininden yararlanılarak hazırlanmıştır. Örneklerin çoğunda konuları daha anlaşılır kılmak için basit ve tek bir veri kaynağı kullanılmıştır. Ayrıca çok genel örnekler hariç tüm örnekler tamamen özgün örneklerdir.

Mümkün olan tüm örnekler hem LINQ bildirimsel sözdizimi ile, hem de yöntem sözdizimi ile yazılmıştır.

Bu örnekler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir site veya ortamda yeniden yayınlanamaz.

İletişim : hazirsite@gmail.com