Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » TextBox Web Kontrolü

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>ASP.NET TextBox kontrolü kullanım şekilleri / özellikleri...</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    Normal :
    <asp:TextBox ID="tbBir" runat="server" /><br />
    İçindeki değer önceden atanmış :
    <asp:TextBox ID="tbIki" runat="server" Text="Bu metin önceden atandı..." /><br />
    Kullanılamayan bir metin kutusu :
    <asp:TextBox ID="tbUc" runat="server" Enabled="false" /><br />
    Yüksekliği ayarlanmış :
    <asp:TextBox ID="tbDort" runat="server" Height="50" /><br />
    Girilebilecek karakter adedi sınırlanmış :
    <asp:TextBox ID="tbBes" runat="server" MaxLength="10" /><br />
    Şifre girişi için :
    <asp:TextBox ID="tbAlti" runat="server" TextMode="Password" /><br />
    Çok satırlı metin girişi için :
    <asp:TextBox ID="tbYedi" runat="server" TextMode="MultiLine" Rows="10" Columns="20" />
  </form>
</body>
</html>

TextBox web kontrolü metin girişi için bir metin kutusu görüntüler. Bir metin kutusu şu şekilde tanımlanır;

    <asp:TextBox ID="tbBir" runat="server" />

Metin kutusunun bir çok özelliği vardır. Bunlardan sık kullanılan bir kaç tanesi şöyledir;

İçindeki değer önceden atanmış (içinde yazı olan) metin kutusu için Text özelliğine görünecek metni atarız.

    <asp:TextBox ID="tbIki" runat="server" Text="Bu metin önceden atandı..." />

Metin kutusuna veri girişini engellemek için Enabled veya Readonly özelliklerinin değerini False olarak atarız.

    <asp:TextBox ID="tbUc" runat="server" Enabled="false" />

TextBox web kontrolünün Height ve Width özelliklerini kullanarak metin kutusunun yüksekliğini ve genişliğini piksel cinsinden belirleyebiliriz.

    <asp:TextBox ID="tbDort" runat="server" Height="50" />

Metin kutusuna girilebilecek en fazla karakter adedini belirlemek için MaxLength özelliği kullanılır.

    <asp:TextBox ID="tbBes" runat="server" MaxLength="10" />

Metin kutusu değişik modlarda kullanılabilir. Modlar için TextMode özelliğini belirleriz. TextMode özelliğine "Password" değeri atandığında şifre girişi için bir metin kutusu görüntülenir. Girilen karakterler ekranda görülmez. (Ziyaretçiye HTML INPUT TYPE="password" etiketi görüntülenir.)

    <asp:TextBox ID="tbAlti" runat="server" TextMode="Password" />

TextMode özelliği "Multiline" olarak ayarlandığında çok satırlı metin girişi olarak kullanılabilecek bir metin kutusu görüntülenir. Metin kutusunun genişliğini ayarlamak için Columns, yüksekliğini ayarlamak için Rows özellikleri kullanılır. (Ziyaretçiye HTML TEXTAREA etiketi görüntülenir.)

    <asp:TextBox ID="tbYedi" runat="server" TextMode="MultiLine" Rows="10" Columns="20" />
İletişim : hazirsite@gmail.com