Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » Sunucu Tarafı Yönlendirme - Server.Transfer

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {

  }
  
  void btnYonlendir_Click(Object o, EventArgs e)
  {
    /*
    Server sınıfının Transfer metodu, ziyaretçiyi başka sayfaya yönlendirir.
    Yönlendirme sunucu içinde olduğu için ziyaretçinin tarayıcısına herhangi
    bir bilgi gönderilmeden yönlendirme yapılır. Bu yönlendirmede
    adres çubuğundaki adres değişmez (yönlendirilen sayfanın adresi görülmez).
    */

    /*
    Bu metodun ikinci parametresi True olduğunda bu sayfadaki form bilgileri de
    diğer sayfaya gönderilir. Yani bu sayfadaki bir metin kutusuna yazılan değer
    yönlendirilen sayfadan da okunabilir.
    */

    Server.Transfer("YonlendirilenSayfa.aspx", false)

  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:Button ID="btnYonlendir" runat="server"
          Text="YonlendirilenSayfa.aspx'e gönder..."
          OnClick="btnYonlendir_Click" />
  </form>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com