Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » Page.IsPostBack

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {
    if (Page.IsPostBack)
    {
      ltMesaj.Text = "Formdan gelen 'tbAdi' isimli TextBox web kontrolünün Text özelliğinin değeri = ";
      ltMesaj.Text += tbAdi.Text;
    }
    else
      ltMesaj.Text = "Kutuya birşeyler yazıp tuşu tıklayın...";
  }
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Page.IsPostBack Kullanımı</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:Literal id="ltMesaj" runat="server" /><br />
    Birşeyler yazıp tuşu tıklayın...<br />
    <ASP:TextBox id="tbAdi" runat="server" />
    <input type="submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Page sınıfının IsPostBack özelliği sayfaya bir form verisi gönderilip gönderilmediğini sınamak için kullanılabilir. Bir ASP Button, ImageButton, LinkButton vb. web kontrolleri veya INPUT TYPE="submit", gibi bir HTML kontrolü veya INPUT TYPE="submit" form etiketi tıklanarak sayfaya form verisi gönderildiğinde Page nesnesinin IsPostBack özelliği "True" olur. Biz de bu özelliğin değerine bakarak ziyaretçinin sayfaya form verisi gönderip göndermediğini test edebiliriz.

Örneğimizde, "id" özellik değeri tbAdi olan bir ASP.NET TextBox web kontrolüne yazılan değer, INPUT TYPE="submit" türündeki HTML form etiketi tuşu tıklandığında sayfanın kendisine gönderilecektir. Biz de Page.IsPostBack ile form verisi gelip gelmediğini sınayarak form verisi geldiyse gelen veriyi aksi halde bir mesajı görüntülüyoruz.

Örnekteki Page_Load yordamı (prosedürü) başka örneklerde bahsedildiği gibi sayfa her istendiğinde çalıştırılır. Genellikle başlangıç işlemleri ve sınamaları bu yordam içinde yapılır.

Page sınfı System.Web.UI isim alanı içinde yer alır ve bir ASP.NET Form Sayfasını temsil eder. Bir sayfa isteği yapıldığında Page sınıfının bir örneği (nesne) yine Page adıyla oluşturulur ve o an kullandığımız sayfayı temsil eder. Page nesnesini kullanarak sayfaya yapılan isteklere (Request), değişiklik yapmak üzere sayfanın cevaplarına (Response), sayfadaki kontrollere ve kontroller (Controls) koleksiyonuna ve bu örnekte kullandığımız gibi IsPostBack vb. özelliklerin yanında sayfamız ile ilgili pek çok özellik, metod ve olaya ulaşmamızı sağlar.

İletişim : hazirsite@gmail.com