Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » Label ve Literal Web Kontrolleri

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Literal Kullanılan Örnek :


 <%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {
    if (Page.IsPostBack) ltMesaj.Text = "Girilen isim : " + tbAdi.Text;
  }
  </script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>ASP.NET Label kontrolü...</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  Adını buraya yaz : <asp:TextBox ID="tbAdi" runat="server" /><br />
  <asp:Literal ID="ltMesaj" runat="server" Text="Henüz bir ad girilmemiş..." /><br />
  <input type="submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Label Kullanılan Örnek :

 <%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {
    if (Page.IsPostBack) lblMesaj.Text = "Girilen isim : " + tbAdi.Text;
  }
  </script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>ASP.NET Label kontrolü...</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  Adını buraya yaz : <asp:TextBox ID="tbAdi" runat="server" /><br />
  <asp:Label ID="lblMesaj" runat="server" Text="Henüz bir ad girilmemiş..." /><br />
  <input type="submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Literal web kontrolü, Label web kontrolünde olduğu gibi sayfa içinde metin görüntülemek için kullanılır. Literal kontrolü, metin olarak HTML etiketleri yazmak için uygundur. Aradaki fark, Label web kontrolünün ziyaretçinin tarayıcısına gönderilecek olan HTML çıktısına herhangi bir ek yapmamasıdır. Label web kontrolü ise çıktıda görüntülediği metni SPAN HTML etiketi ile sarar.

Alttaki 1. örnek aynı sayfanın Literal kontrolü kullanılmış halinin çıktısı, 2. örnek ise Label kontrolü kullanılmış halinin çıktısını göstermektedir. 15. satırlara dikkat ediniz...

Örnek : Lteral kullanılmış sayfanın ziyaretçiye giden HTML çıktısı:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head><title>
	ASP.NET Label kontrolü...
</title></head>
<body>
  <form name="form1" method="post" action="LabelKontrolu.aspx" id="form1">
<div>
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUJNTQ2NzcwMTE2ZGQHdFyVMbJnBouHJSxxurFncT4mBw==" />
</div>
<div>
	<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEWAgKDuZOrDgL+q5zsB4v0dAFvwmHcp5ropB0PG6/g2N3V" />
</div>
  <div>
  Adını buraya yaz : <input name="tbAdi" type="text" id="tbAdi" /><br />
  Henüz bir ad girilmemiş...<br />
  <input type="submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Örnek : Label kullanılmış sayfanın ziyaretçiye giden HTML çıktısı:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head><title>
	ASP.NET Label kontrolü...
</title></head>
<body>
  <form name="form1" method="post" action="LabelKontrolu.aspx" id="form1">
<div>
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUJNTQ2NzcwMTE2ZGQHdFyVMbJnBouHJSxxurFncT4mBw==" />
</div>
<div>
	<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEWAgKDuZOrDgL+q5zsB4v0dAFvwmHcp5ropB0PG6/g2N3V" />
</div>
  <div>
  Adını buraya yaz : <input name="tbAdi" type="text" id="tbAdi" /><br />
  <span id="lblMesaj">Henüz bir ad girilmemiş...</span><br />
  <input type="submit" />
  </div>
  </form>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com