Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » İstemci Tarafı Yönlendirme - Page.Response.Redirect

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Page nesnesinin Response özelliğinin Redirect metodu, ziyaretçiyi başka sayfaya yönlendirmek için kullanılır. Ancak bu istemci tarafı bir yönlendirmedir. Yani ziyaretçinin tarayıcısına, belirtilen bir adresi yüklemesini söyleyen başlık bilgileri gider. Bu başlık bilgilerini gören tarayıcı ziyaretçiye gelen başlık bilgisini göstermeden belirtilen sayfayı ziyaretçi çağırmış gibi yükler. Bu işlem yavaş sistemlerde ve bağlantılarda biraz uzun sürebilir.

Örnek :

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {

  }
  
  void btnYonlendir_Click(Object o, EventArgs e)

    Response.Redirect("YonlendirilenSayfa.aspx");

  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:Button ID="btnYonlendir" runat="server"
          Text="YonlendirilenSayfa.aspx'e gönder..."
          OnClick="btnYonlendir_Click" />

  </form>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com