Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » HTML Kontrolleri İle Sunucu Taraflı Olaylar ve Özelliklerini Değiştirme

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

ASP.NET sayfalarında HTML etiketlerine ID ve RUNAT özellikleri verildiğinde etiket bir HTML Kontrolü olur.

Bir HTML etiketi :

  <input type="text" name="ittAdi" />

Bir ASP.NET HTML Kontrolü :

  <input type="text" id="ittAdi" runat="server" />

Bir ASP.NET Web Kontrolü :

  <asp:TextBox id="ittAdi" runat="server" />

Bir HTML kontrolü üzerinde HTML etiketlerinden çok daha fazla kontrole sahibiz. Örneğin HTML kontrolünün ID özelliği değeri ile doğrudan değerine ulaşabilir, bazı özelliklerini değiştirebiliriz. Bir HTML etiketi için bunu yapamayız. Ayrıca HTML kontrolünün "ATTRIBUTES" özelliği sayesinde istemciye (sayfayı tarayıcısında görüntüleyen ziyaretçi) giden ASP.NET sayfası tarafından üretilmiş HTML belgesindeki HTML etiketinin özelliklerini aşağıdaki örnekte STYLE özelliğini belirlediğimiz gibi belirleyebiliriz.

HTML kontrolleriyle ilgili çok önemli bir konu da BUTTON gibi HTML kontrollerine "OnServerClick" olayını atayabilmemizdir. Bu olay aynen Button Web Kontrolünde olduğu gibi kontrol tıklandığında sunucu tarafında bir olay çalıştırmamıza imkan verir.

Alttaki örnekte HTML kontrolü olarak yazılmış tuşlar ve HTML kontrollerinin ATTRIBUTES özellikleri kullanılarak yine bir HTML kontrolü olan bir metin kutusunun zemin rengini değiştiriyoruz.

Örnek :

<%@ Page Language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {
    lbMesaj.Text = "Page_Load çalıştı...";
  }
  
  void hkbKirmizi_Click(Object o, EventArgs e)
  {
    lbMesaj.Text = "Metin kutusunu KIRMIZI yapan tuş tıklandı...";
    hktAdi.Attributes("style") = "background-color:red";
  }

  void hkbMavi_Click(Object o, EventArgs e)
  {
    lbMesaj.Text = "Metin kutusunu MAVİ yapan tuş tıklandı...";
    hktAdi.Attributes("style") = "background-color:blue";
  }

</script>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>

  <asp:Label id="lbMesaj" runat="server"><br />

  <form id="form1" runat="server">

  <input type="text" id="hktAdi" runat="server" style="background-color:gray" />
  
  <input type="button" value="Kırmızı yap" id="hkbKirmizi" runat="server" onserverclick="hkbKirmizi_Click" />
  
  <input type="button" value="Mavi yap" id="hkbMavi" runat="server" onserverclick="hkbMavi_Click" />
  
  </form>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com