Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » Dosyaya Metin Yazma - StreamWriter Sınıfı

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<%@ Page Language="C#" %>
<!--
System.IO isim adlanı (ad uzayı) giriş çıkış sınıflarını barındırır.
Bu sınıfları kısaca adlarını yazarak kullanabilmek içi isim alanını burada
bildiriyoruz. (System.IO.StreamWriter yerine StreamWriter şeklinde kullanabilmek için).
-->
<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  void Page_Load(Object o, EventArgs e)
  {
    /*
    StreamReader bir bayt akışından (stream) veri okumamızı sağlar.
    (Stream, akış demektir. Bilgisayarda bir kaynaktan gelen veya bir kaynağa
    yazılan bayt silsilesi anlamında kullanılır. Akış, bir disk dosyası,
    ağda / Internette bir kaynak / hedef veya başka bir giriş çıkış
    aygıtından sağlanabilir veya bu kaynağa gönderilebilir. .NET Framwork
    dosya akışlarına yazmak ve okumak için Stream türünden bir kaç sınıf
    sağlar. Bunlardan dosyaya yazmak için kullanılanlardan bir tanesi
    System.IO.StreamWriter'dır.    
    */

    StreamWriter sw = new StreamWriter("c:\deneme.txt");

    /*
    StreamWriter'ın WriteLine metodu dosyaya bir satır yazar
    (Yazılanın sonuna bir satır sonu karakteri ekler)
    */

    sw.WriteLine("Selam.");
    sw.WriteLine("Nasılsın.");

    /*
    StreamWriter'ın Flush metodu, yazılanların bittiğini ve hedefe yazılması
    gerektiğini bildirir. Ara bellekte bekletilen verilerin boşaltılmasını ve
    verilerin kaynağa gönderilmesini zorlamak için kullanabiliriz. Ancak kesin
    bir sonuç vermez.
    */

    sw.Flush();

    /*
    İşimiz bittiğinde akışı kapatırız.
    */

    sw.Close();

    /*
    İşlemin bittiğini göster. Aksi halde bu sayfa hiç bir şey görüntülemez.
    */

    lbMesaj.Text = "Dosya oluşturuldu...";

  }

</script>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
  <asp:Label ID="lbMesaj" runat="server" />
  
  </form>
</body>
</html>
İletişim : hazirsite@gmail.com