Ana Sayfa » Ders Notları ve Örnekler » ASP.NET » Button, ImageButtom ve LinkButton Web Kontrolleri

Uyarılar :
 • Bu sayfada yazılanlar yeniden yayınlanamaz.
 • Bu örnek ders sırasındaki anlatımlardan derlenmiştir. Özellikle bir makale şeklinde yazılmamıştır. Bilgilerde eksiklikler bulunabilir.

Örnek :

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  /*
  Button, ImageButton ve LinkButton web kontrolleri HTML INPUT TYPE="submit" tuşunun
  yaptığı gibi yani form bilgilerini sunucuya göndermek için kullanılırlar.
  Bu kontrollerin çok önemli bir yetenekleri de tıklandıklarında bir olayı çalıştırmak
  için kullanılabilmeleridir. Button bir SUBMIT tuşu, ImageButton tuş olarak
  kullanılabilecek bir resim (HTML'nin INPUT TYPE="image" etiketi) ve LinkButton bir
  bağlantı görüntüler. 
  */

  /*
  Her üç kontrolde de tıklandıklarında çalıştırılacak olan yordamları "OnClick"
  özelliklerinde belirtiriz. Yordamların ismi serbesttir ancak genel olarak
  kontrolün ID özelliğinin değeri, bir alt çizgi ve Click kelimesinden oluşur.
  Örneğin "btnGonder_Click".
  */

  void Page_Load(Object o, EventAgrs e)
  {
	
  }

  // btnGonder isimli tuş (ASP:Button) tıklandığında çalıştırılan yordam...

  void btnGonder_Click(Object o, EventAgrs e)
  {
    lbMesaj.Text = "ASP:Button kontrolünün (btnGonder) Click olayı (btnGonder_Click) çalıştırıldı.";
  }

  // lnbtnGonder isimli link (ASP:LinkButton) tıklandığında çalıştırılan yordam...

  void lnbtnGonder_Click(Object o, EventAgrs e)
  {
    lbMesaj.Text = "ASP:LinkButton'un (LinkbtnGonder) Click olayı (LinkbtnGonder_Click) çalıştı.";
  }

  /*
  ImagebtnGonder isimli resim tuşu (ASP:ImageButton) tıklandığında çalıştırılan yordam..
  ImageButton kontrolünün Click olayına atanacak yordamın 2. parametresi farklıdır ve
  diğerlerindeki gibi EventArgs değil, ImageClickEventArgs şeklinde olmalıdır. Bu olay
  parametresinin EventArgs'dan farklı X ve Y isimli iki özelliğe sahip olmasıdır.
  Bu özellikler kullanılarak ziyaretçinin resmin neresine tıkladığı öğrenilebilir
  (Aşağıdaki e.Y gibi).
  */

  // imgbtnGonder isimli ImageButton (ASP:ImageButton) tıklandığında çalıştırılan yordam...

  void imgbtnGonder(Object o, ImageClickEventArgs e)
  {
    lbMesaj.Text = "ASP:ImageButton'un (ImagebtnGonder) Click olayı (ImagebtnGonder_Click) çalıştı...";
    lbMesaj.Text += "<br>Resmin tıklanan noktasının X pozisyonu : " + e.X.ToString();
    lbMesaj.Text += <br>Resmin tıklanan noktasının Y pozisyonu : " + e.Y.ToString();
  }

  /*
  Not : Click olaylarına verilecek isimler (Örneğin ImagebtnGonder_Click adı) farklı
  şekillerde verilebilir. Ancak parametreleri yukarıdaki gibi olmalıdır. Bir kontrolün
  OnClick özelliğine bir değer atandığında bu isimde bir yordam yazılmalıdır.
  Yazılmazsa hata oluşur...
  
  Not 2: Click olayları çalıştırılmadan önce Page_Load çalıştırılır. Page_Load yordamına
  kod yazılacaksa bu durum gözönüne alınmalıdır.
  */

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Button, LinkButton ve ImageButton Web Kontrolleri</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
    <asp:Label ID="lbMesaj" runat="server" /><br />

    <asp:Button ID="btnGonder" runat="server" Text="Tıkla ve tuşun Click olayını çalıştır"
            OnClick="btnGonder_Click" />
  
    <asp:LinkButton ID="lnbtnGonder" runat="server" Text="Tıkla ve bir yordam çalıştır"
              OnClick="LinkbtnGonder_Click" />
  
    <!--Button ve LinkButton kontrollerinin kullanımı aynıdır. ImageButton kontrolünde ise
    ImageUrl özelliğine tıklanacak resmin yolu ve adı yazılmalıdır. -->
  
    <asp:ImageButton ID="imgbtnGonder" runat="server" ImageUrl="resimler/upload.png"
              OnClick="ImagebtnGonder_Click" />

  </form>
</body>
</html>


İletişim : hazirsite@gmail.com