Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Bir çok yeni hesaplama eklediğimiz Hesaplamalar bölümümüzü ziyaret etmek ister misiniz? Bu bölümümüzde Banka Kredisi Hesaplama ve Ödeme Tablosu, KDV Hesaplama, Faiz Hesaplama (Basit Faiz), Bileşik Faiz Hesaplama, Yüzde Hesaplama, İki Tarih Arasındaki Farkı Hesaplama / Yaş Hesaplama, Vade / Gelecekteki Tarihi Hesaplama, Hesap Makinesi, Bilimsel / Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi, Sayı Tabanı Çevirici, Gebelik Hesaplama / Bebeğin Doğum Tarihini Hesaplama, İdeal Ağırlık Hesaplama (Yetişkinler İçin), Vücut Kitle Endeksi Hesaplama (Yetişkinler İçin), Çocuklar İçin İdeal Boy ve Ağırlık Hesaplama, Çocuğun Yetişkinlikteki / Gelecekteki Boyunu Hesaplama gibi hesaplamaları yapabilirsiniz.
Metin :
Bu uzun süreli işbirliği belli bir siyasi yapı içinde gerçekleştiği için Fournier tarafından "Avrupa İdari Alanı" olarak adlandırılan ve yatay idari kapasite çerçevesinde aşağıda incelenecek olan yapı ortaya çıkmıştır. Yeni üye devletlerin idari sistemlerinin söz konusu Avrupa İdari Alanında etkili bir biçimde çalışması gerekmektedir. Güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve vatandaşların iktidarı değiştirebilme haklarını güvence altına alan bir anayasa. Bakanlıklar arası etkili koordinasyonu ve bütçeyle sıkı bir ilişkiyi sağlayan, ülkenin siyasi liderliğinin Başbakanlık tarafından yürütülmesi için Başbakanlığa gerekli yetkileri veren bir idari teşkilat yapısı. Kanun ve tüzük çıkması prosedürlerini de içeren, ki bu prosedürlerin hem hukuksal ve teknik açıdan düzgün olduğu hem de mali, ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirilebildiği, eşgüdümlü politika saptama ve uygulama süreçlerinin sağlanması için gerekli prosedürler. Bakanları ve politika saptayan kişileri günlük uygulamalardan uzak tutacak, onların politika üretmek ve bu çerçevede gerekli kanunları hazırlayarak, uygulanmasını izlemelerini sağlayacak bir Bakanlık yapısı.