Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Hesaplama bölümümüz yenilendi ve 25 yeni hesaplama eklendi. Hesaplama sayfalarımıza gitmek için tıklayın.
Öğrenciler için Takdir Teşekkür Hesaplama bölümümüzü de geliştirdik. Artık kendi okul türünüzü ve sınıfınızı seçtiğinizde dersleriniz kendiliğinden görülecek. Ders adı girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca numaranızı girerseniz girdiğiniz notlar kaydedilir. Sayfayı tekrar görüntüleyip aynı numarayı girdiğinizde notlarınızı aynen görürsünüz. Sadece değişiklikleri girerek yeniden hesaplatabilirsiniz. Takdir ve Teşekkür hesaplama sayfamıza gitmek için tıklayın.
Metin :   
134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasında; "şirket", ticaret şirketlerini; "ortak", anonim şirketlerin pay sahiplerini, limited şirketler ile şahıs şirketlerinin ve kooperatiflerin ortaklarını; "ortaklık payı", şahıs şirketlerindeki ortaklık payını, anonim şirketteki payı, limited şirketteki esas sermaye payını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketteki ortaklık payını; "genel kurul", anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle kooperatiflerdeki genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü; "yönetim organı", anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi; "şirket sözleşmesi", anonim şirketlerde esas sözleşmeyi, şahıs şirketleriyle limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatifte ana sözleşmeyi ifade eder. Küçük ve orta ölçekli şirketler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522, sermaye şirketleri hakkında ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanır.