Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Bir çok yeni hesaplama eklediğimiz Hesaplamalar bölümümüzü ziyaret etmek ister misiniz? Bu bölümümüzde Banka Kredisi Hesaplama ve Ödeme Tablosu, KDV Hesaplama, Faiz Hesaplama (Basit Faiz), Bileşik Faiz Hesaplama, Yüzde Hesaplama, İki Tarih Arasındaki Farkı Hesaplama / Yaş Hesaplama, Vade / Gelecekteki Tarihi Hesaplama, Hesap Makinesi, Bilimsel / Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi, Sayı Tabanı Çevirici, Gebelik Hesaplama / Bebeğin Doğum Tarihini Hesaplama, İdeal Ağırlık Hesaplama (Yetişkinler İçin), Vücut Kitle Endeksi Hesaplama (Yetişkinler İçin), Çocuklar İçin İdeal Boy ve Ağırlık Hesaplama, Çocuğun Yetişkinlikteki / Gelecekteki Boyunu Hesaplama gibi hesaplamaları yapabilirsiniz.
Metin :
Mezopotamya da ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu. İlk Güneş saatini Sümerler kullandı. İlk Çivi yazısını Sümerler kullandı. İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir. (Urugakina Kanunları). İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu. Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur. Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlulardır. İlk defa Avrupa İle Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender'in Asya seferinden sonra olmuştur. İlk anayasayı Babilliler yapmıştır. İlk parayı Lidyalılar kullandı. İlk defa Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu. (Kral yolu) Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi Mısırlılar buldu. İlk antlaşma Mısırlılar ile Hititler arasında yapılan Kadeş (M.Ö. 1280) Antlaşması'dır. İlk Hiyeroglif yazsını Mısırlılar bulmuştur. Tarımda sulama ve su kanalları ilk defa Maden devrinde Mısır'da görülmüştür. İlk defa tıp ve mumyacılığı geliştirenler Mısırlılardır.