Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Hesaplama bölümümüz yenilendi ve 25 yeni hesaplama eklendi. Hesaplama sayfalarımıza gitmek için tıklayın.
Öğrenciler için Takdir Teşekkür Hesaplama bölümümüzü de geliştirdik. Artık kendi okul türünüzü ve sınıfınızı seçtiğinizde dersleriniz kendiliğinden görülecek. Ders adı girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca numaranızı girerseniz girdiğiniz notlar kaydedilir. Sayfayı tekrar görüntüleyip aynı numarayı girdiğinizde notlarınızı aynen görürsünüz. Sadece değişiklikleri girerek yeniden hesaplatabilirsiniz. Takdir ve Teşekkür hesaplama sayfamıza gitmek için tıklayın.
Metin :   
Oysa beşinci genişleme sürecinde, bu prensibin yerine farklılaştırma ilkesi benimsenmiş ve müzakereler her aday ülke ile bire bir gerçekleştirilmiştir. Aday ülkelerin farklılaştırılmaları ve genişleme sürecinin karmaşık bir yapıya bürünmesi, birbirine paralel olarak gelişmiş ancak daha da önemlisi aday ülkelerin karşılaması gereken bazı şartlar belirlenmiştir. Pek çok akademisyenin belirttiği üzere söz konusu şartlar esnektir ve AB'deki siyasi gelişmeler çerçevesinde şekillenmektedir. Bu yüzden "koşulluluk" ilkesi bu genişleme sürecinin üçüncü temel özelliği ve bu genişlemede benimsenen yeni yöntemin de belkemiğidir. Koşulluluk ilkesi diğer genişlemelerin de en temel prensiplerindendir ancak beşinci genişlemede benimsenen koşulluluk ilkesi diğerlerinden oldukça farklıdır. Her şeyden önce daha önceki genişleme süreçlerinde, müktesebatın korunması ve ihlal edilmemesi üzerine kurulu şartlar genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Bunun en açık ifadesi, bu tezin koşulluluk prensibi üzerine olan bölümünde ayrıntılı olarak incelenen Kopenhag Kriterleri'dir.