Bu site, Firefox, Chrome ve Internet Explorer'in 9 veya daha üstü ile çalışır. Windows XP kullanıyorsanız Firefox veya Chrome yükleyin. Her ikisi de bir kaç dakikada kurulur.
Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Forumdaki Son Başlıklar  [Gizle]
Hata, görüş veya istek bildirin »»

Metin arama :
01:00
0

Ayrıca hiçbir üye devlet diğer üye devletlerin ürünlerine başka ürünleri dolaylı olarak koruyacak nitelikte iç vergiler koyamaz". Anlaşmanın 96'ncı maddesinde de "üye devletlerden birinin ülkesine ihraç edilen ürünler doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak tabi oldukları vergilerden daha yüksek hiçbir vergi iadesinden yararlanamazlar" hükmü yer almıştır. 96'ncı madde üye devletlerin şişkinleştirilmiş vergi iadeleri yolu ile ihracatı teşvik etmelerini yasaklamaktadır. İhracatta iade edilen vergiler ürünün taşıdığı gerçek vergi yükünü aştığı takdirde bu durum yerli üretimin ayırım yolu ile korunduğu anlamını taşır. Roma Anlaşmasının bu hükümleri GATT hükümlerine koşut olup dolaylı vergiler alanında "varış ülkesinde vergilendirme ilkesi"ni hükme bağlamaktadır. Bunun anlamı dış ticarete konu olan ürünlerin üretildikleri ülkelerin değil, tüketildikleri ülkelerin vergi yükünü taşımalarıdır. Buna karşılık dolaysız vergilerde Birlik kurumları tarafından aksine karar verilmediği sürece "çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi" geçerli olacaktır.