Gelişiminizi izlemek, metin listenizi oluşturmak, başarılarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak için
Üye Olun Giriş Yapın Facebook İle Giriş Yapın (Beta)
Forumdaki Son Başlıklar  [Gizle]
Bir çok yeni hesaplama eklediğimiz Hesaplamalar bölümümüzü ziyaret etmek ister misiniz? Bu bölümümüzde Banka Kredisi Hesaplama ve Ödeme Tablosu, KDV Hesaplama, Faiz Hesaplama (Basit Faiz), Bileşik Faiz Hesaplama, Yüzde Hesaplama, İki Tarih Arasındaki Farkı Hesaplama / Yaş Hesaplama, Vade / Gelecekteki Tarihi Hesaplama, Hesap Makinesi, Bilimsel / Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi, Sayı Tabanı Çevirici, Gebelik Hesaplama / Bebeğin Doğum Tarihini Hesaplama, İdeal Ağırlık Hesaplama (Yetişkinler İçin), Vücut Kitle Endeksi Hesaplama (Yetişkinler İçin), Çocuklar İçin İdeal Boy ve Ağırlık Hesaplama, Çocuğun Yetişkinlikteki / Gelecekteki Boyunu Hesaplama gibi hesaplamaları yapabilirsiniz.
Metin :   
Bilgi yönetimi. Küreselleştirme süreciyle birlikte günümüz toplumlarında yaşanan değişim öylesine hazırlanmıştır ki etkileri, yönetim yapıları ve çalışma koşulları yerel özellikler sergeleyen farklı kıtalardaki birçok işletmeye bile yansıtmaktadır. Küreselleşme süreci ile birlikte uluslararası düzeyde yaşanan rekabet ortamının etkilerini üzerlerinde hisseden işletmeler 90'lı yıllarda yönetim bilimi içinde yoğun olarak tartışılan 'öğrenen organizasyon' modeli ile tanışmış ve bu modelin temel ilkelerini birimlerinde kullanmıştır. Ancak 2000'lı yıllara gelindiğinde bilgisayar ve iletişim dünyasında yaşanan gelişmeler, yönetimde öğrenen organizasyon prensiplerine ek olarak yeni önlemlerin alınmısını zorunlu kılmıştır. Ancak hammadde ve sermayenin de önünde birinci öncelikli faktör konumuna geçen bilgi, işletmeler için en önemli değer özelliği kazanmıştır. Erişilmeyen bilgileri erişilebilir kılmak, kurumsal üretken bilgileri paylaşmak ve bu bilgilerle daha verimli bir iş ortamı oluşturmak, işletmelerin öncelikle üzerinde durduğu konular arasına girmiştir. Bilgi yönetimi git gide önem kazanmaya başlamış. Bilgi yönetimi kavramı son yıllarda özellikle yönetim sahasında üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında gelmektedir. İleri teknoloji uzmanlarından gelecek bilimcilere, yöneticilerden eğitimcilere farklı disiplinlerden pek çok uzmanın ortak ilgi alanına giren bilgi yönetimi konusunda geniş bir literatürün bulunduğu söylenebilir. Üstelik konu ile ilgilenen kişi ve kuruluşların sayısının günden güne arttığı hesaba katıldığında bilgi yönetimiyle ilgili çokça yayın ve araştırma yapılması doğal karşılanmalıdır. Son yıllarda üzerinde önemle durulan bir kavram olmasına rağmen bilgi yönetimiyle ilgili evrensel anlamda kabul görmüş tek ve açık bir tanımın bulunduğunu söylemek oldukça güçtür. Ayrıca bilgi yönetiminin çok disiplinli bir saha olması da farklı bakış açılarını gündeme getirmektedir. Yönetim biliminin dışında psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimi, mühendislik, iktisat ve işletme gibi bilimler bilgi yönetimi ile yakından ilgilenen bilimler arasındadır. Nitekim internet üzerinde yapılan ve bilgi yönetimi ile ilgili yüzden fazla web sitesinin incelendiği bir araştırmada söz konusu sitelerde yönetim ve organizasyon konularının yanı sıra, iktisadi yaklaşımlara, başta entelektüel sermaye olmak üzere finans bilgi kuramı, insan kaynakları yönetimi ile ilgili konulara, mühendislik yaklaşımlarına, yapay zeka ve simulasyon metodlarına ve eğitim bilimiyle ilgili konulara sıkça temas edildiği görülmektedir.